Посібники

Як розрахувати дисперсію ціни на пряму працю

Підприємства регулярно оцінюють собівартість своєї продукції. Розуміння цих витрат допомагає компанії приймати цінові рішення та оцінювати свій потенційний прибуток. Щороку компанія створює бюджет, який допомагає компанії розробляти стандартні витрати на пряму працю, необхідну для виробництва своєї продукції. Щомісяця компанія обчислює фактичну пряму вартість праці. Різниця між фактичною та стандартною вартістю являє собою відхилення. Однією із складових прямої дисперсії праці є дисперсія ціни на пряму працю. Дисперсія ціни на пряму працю розраховує вплив зміни норми праці порівняно зі стандартною нормою праці.

1

Отримати загальну кількість відпрацьованих годин з відділу оплати праці. Отримайте фактичну норму праці з відділу кадрів.

2

Помножте загальну кількість годин на фактичні години для кожного працівника. Складіть ці суми, щоб визначити загальну кількість фактичних прямих доларів праці.

3

Отримайте стандартну норму праці із бюджету безпосередньої праці. Помножте фактично відпрацьований робочий час на стандартну норму праці. Це дорівнює стандартній вартості робочої сили.

4

Відніміть стандартну вартість праці від фактичних прямих доларів праці. Це дорівнює прямій різниці в ціні праці.